Просмотр отчета участника - UA8AAA (MO05TD)
Позывной UA8AAA виртуальный отчет
QTH-локатор MO05TD
Группа MIXED
Очки 220
Корреспондентов 8
QSO 16
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RN9AZ 17.12.2016 03:01 59 002 59 002 MO05TD 0 3
144 MHz FM R8ACC 17.12.2016 03:02 59 003 59 003 MO05PE 21.7 22
144 MHz SSB R8ACZ 17.12.2016 03:05 59 004 59 007 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM RA8AA 17.12.2016 03:06 59 005 59 007 MO05TA 13.9 14
144 MHz SSB R9AE 17.12.2016 03:07 59 006 59 009 MO05SE 7 7
144 MHz FM RT8B 17.12.2016 03:07 59 007 59 006 MO05QE 16.5 17
144 MHz FM UB8ABJ 17.12.2016 03:09 59 008 59 005 MO05RE 11.5 12
144 MHz SSB UA9ARK 17.12.2016 03:09 59 009 59 008 MO05QE 16.5 17
144 MHz SSB RA8AA 17.12.2016 03:10 59 010 59 011 MO05TA 13.9 14
144 MHz SSB RT8B 17.12.2016 03:14 59 012 59 011 MO05QE 16.5 17
144 MHz FM R8ACC 17.12.2016 03:21 59 015 59 011 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM UB8ABJ 17.12.2016 03:22 59 016 59 008 MO05RE 11.5 12
144 MHz SSB R9AE 17.12.2016 03:22 59 017 59 010 MO05SE 7 7
144 MHz FM RN9AZ 17.12.2016 03:25 59 018 59 016 MO05TD 0 3
144 MHz FM RA8AA 17.12.2016 03:25 59 019 59 014 MO05TA 13.9 14
144 MHz FM RT8B 17.12.2016 03:26 59 020 59 017 MO05QE 16.5 17