Просмотр отчета участника - UA8AAA (MO05TD)
Позывной UA8AAA виртуальный отчет
QTH-локатор MO05TD
Группа MIXED
Очки 432
Корреспондентов 9
QSO 14
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9BT 26.11.2016 03:25 59 001 59 023 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM UB8ABJ 26.11.2016 03:26 59 002 59 007 MO05RE 11.5 12
144 MHz FM RT8B 26.11.2016 03:26 59 003 59 018 MO05QE 16.5 17
144 MHz FM R8ACC 26.11.2016 03:28 59 006 59 022 MO05PE 21.7 22
144 MHz SSB R9BT 26.11.2016 03:32 59 007 59 032 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM R9AT 26.11.2016 03:34 59 008 59 017 MO05UI 23.7 24
144 MHz SSB R8ACZ 26.11.2016 03:35 59 010 59 016 MO04PS 46.9 47
144 MHz SSB R8AZ 26.11.2016 03:35 59 011 59 018 LO95ND 158.7 159
144 MHz SSB R8ACC 26.11.2016 03:37 59 012 59 028 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM RN9AZ 26.11.2016 03:38 59 014 59 020 MO05TD 0 3
144 MHz SSB R9BT 26.11.2016 03:43 59 016 59 045 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM R9AT 26.11.2016 03:44 59 017 59 024 MO05UI 23.7 24
144 MHz FM R9BT 26.11.2016 03:46 59 018 59 051 MO05PE 21.7 22
144 MHz FM RA8AA 26.11.2016 03:47 59 019 59 030 MO05TA 13.9 14